bg_left
index_02
stiri mai Flux de ştiri al M.A.I.
Evaluarea activităţilor desfăşurate de Agenţia Naţională Antidrog în anul 2017
Luni, 12 februarie a.c., a avut loc prezentarea activităţii derulate, în anul 2017, de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), eveniment la care au participat domnul comisar-şef de poliţie Valeriu MIHAI, Subsecretar de Stat pentru Ordine şi Siguranţă Publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, şi specialiştii Agenţiei.

În prezent, Agenţia Naţională Antidrog, instituţia cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor, are atribuţii complexe, pornind de la elaborarea documentelor strategice antidrog, până la implementarea unor măsuri concrete, necesare implementării politicilor antidrog: furnizare servicii de asistenţă şi prevenire pentru consumatori; colectare date, conform indicatorilor şi criteriilor de apreciere a fenomenului; realizare de studii, analize şi cercetări ale fenomenului; monitorizare şi autorizare a operaţiunilor cu precursori; reprezentare în cadrul organismelor internaţionale etc, toate realizate pe baze ştiinţifice şi agreate de societatea civilă.

Principalele realizări care au marcat activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog în anul 2017 sunt:
1. Implementarea activităţilor prevăzute în Planul de acţiune pentru perioada 2013 - 2016;
2. Elaborarea proiectului Planului de acţiune 2017-2020 al Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020;
3. Implementarea activităţilor prevăzute în Planurile de acţiune locale pentru perioada 2014 - 2016 ale Strategiilor Locale Antidrog;
4. Asigurarea coordonării activităților desfăşurate de instituţiile, organizaţiile guvernamentale implicate în realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia națională antidrog;
5. Consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială;
6. Monitorizarea activităţilor desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog şi evaluarea stadiului realizării acestora;
7. Efectuarea de studii, cercetări şi analize privind evoluţia fenomenului traficului și consumului ilicit de droguri;
8. Întocmirea Raportului național privind evoluția și nivelul traficului și consumului ilicit de droguri 2016, înaintat, prin Ministerul Afacerilor Internelor, Guvernului României și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaționale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
9. Îndeplinirea rolului de punct focal național în Rețeaua europeană de informații privind drogurile și toxicomania (REITOX);
10. Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog;
11. Asigurarea colectării, colaţionării, analizării şi diseminării datelor privind reducerea ofertei de droguri;
12. Asigurarea controlului respectării obligaţiilor legale în domeniul precursorilor de droguri de către societăţile comerciale care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe prin realizarea de inspecţii de către echipe mixte la locaţiile de desfăşurare a activităţilor;
13. Asigurarea legăturilor cu organismele și organizațiile internaționale și europene cu atribuții în domeniu, precum și reprezentarea în cadrul acestora;
14. Asigurarea activităţii de formare în domeniul drogurilor atât pentru personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cât şi pentru alţi beneficiari;
15. Gestionarea Registrului unic codificat privind consumatorii de droguri;
16. Furnizarea, prin structurile teritoriale, de servicii integrate de asistență medicală, psihologică și socială, precum și servicii de prevenire;
17. Implementarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea Programului național şi

Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, precum și alte programe în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri 2015-2018.

Informaţii complete despre activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională Antidrog în anul 2017 se regăsesc în sinteza de presă ataşată şi pe pagina de internet a instituţie, accesând următorul link: www.ana.gov.ro/bilanţuri.

A.N.A. - Compartimentul Relații Publice
Postat la ora 15:31, luni, 12 februarie 2018
Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Afacerilor Interne
Martie 2018
LuMaMiJoViSaDu
   1 2  3  4
5  6 7 8 9  10  11
 12 13 14 15 16  17 18
19 20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
Newsletter
Nume:
E-mail:

Cod de securitate

 
index_13
bg_right